BACK TO TOP

Welkom op de website van Kana foundation.

 

De Kana Foundation wil op basis van christelijke motivatie inhoud geven aan het leven van mensen die door de burgeroorlog in Liberia zwaar getroffen zijn. Deze burgeroorlog duurde ruim 15 jaar. Er zijn vele slachtoffers gevallen. Nog veel meer mensen zijn van haard en huis verdreven, eenvoudigweg omdat hun huizen door de vaak jonge rebellen in brand werden gestoken. En niet alleen huizen, maar ook scholen en kerken werden vernietigd. De mensen, de z.g. Internally Displaced People (IDP), vluchtten weg en werden veelal in vluchtelingenkampen ondergebracht. Deze vluchtelingenkampen bevinden zich in Liberia maar ook in Ivoorkust. Na de oorlog keerden velen weer terug naar hun thuisgrond. Dat begon  in 2008 en 2009 op gang te komen. Bij het verlaten van het vluchtelingenkamp krijgen zij van de UNHCR een bedrag van 75 dollar, een bord, een kom en bestek mee. Daarmee moeten zij weer een nieuw leven opbouwen. Natuurlijk zijn die middelen volstrekt ontoereikend, zeker als ook bij thuiskomst blijkt dat hun huis of verbrand of een ruïne is. 

 

Om de hulpactiviteiten vorm te geven werd in 2009 in Den Haag met de Kana Foundation gestart. We werden daarbij geholpen door vrienden die de reeds bestaande Kana Foundation voor dit doel beschikbaar stelden. Het stichtingsbestuur werd samengesteld en bestaat nog steeds uit John McGill, Tineke Scheepstra en Tjeerd Bandringa. Doel is projecten in Liberia uit te voeren, waarbij de geldelijke middelen zowel uit giften als uit subsidies bestaan. Vanwege te verkrijgen subsidies was het noodzakelijk ook in Liberia een stichting te starten. Deze stichting, de Te-Ta Foundation Liberia Corporation, werd verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in Liberia.            

De hulp richt zich vooral op twee locaties in Liberia n.l. Bogbeh in Bomi County en in Bong County. Dat komt omdat John McGill, een van de bestuursleden, daar vandaan komt. Zijn vader bezat op de ene plaats een boerderij en op de andere een rubberplantage. De moeder van John woont in Bong County en beheert de rubberplantage. Na de oorlog keerde zij in 2009 terug naar haar woonplaats en trof daar slechts ruïnes aan en een verlaten en overwoekerde plantage. Via een medewerkster van ZOA, die haar daar bezocht, kwam er een video naar Nederland. Moeder deed daarin een klemmende oproep aan haar zoon om haar, de verdere familie en vele anderen uit die berooide situatie te helpen.

Liberia is het land waar vele Afrikanen na de afschaffing van de slavernij in Amerika rond 1820 weer terugkeerden. Velen van hen waren daar leden van de methodisten kerk of baptist. Dat kwam tot uiting in de naam van de hoofdstad Christopolis, de stad die nu Monrovia heet.      

Naast Christenen wonen er in Bogbeh ook Islamieten. Zij leven daar vreedzaam met elkaar.  

We willen hier ook iets over John McGill vertellen. John is ingenieur geohydrologie met een opleiding aan de Universiteit in Moskou. Vóór de oorlog werkte hij onder meer als lid van de United People Party (UPP) en was daardoor betrokken bij civil building. Hij gaf onderricht aan lokale bevolkingsgroepen op het gebied van hygiëne en sanitatie. Toen de oorlog begon moest hij door zijn politiek activiteiten voor de rebellen vluchten. Zij vonden hem echter op de boerderij van zijn vader. Er vonden daar toen dramatische taferelen plaats. Zijn vader en broer zijn doodgeschoten, van een andere broer is nog steeds niet bekend of hij nog leeft en John zelf is ternauwernood aan de dood ontsnapt. Gebed speelde daarbij een belangrijke rol. Nadat een jonge rebel hem had vastgebonden en met zijn geweerkolf hem de enkel had gebroken, vroeg John of hij christen was. De rebel bevestigde dat waarop John hem vroeg te bidden. Tijdens dat gebed werd er in de bossen om hen heen geschoten waarop de rebel schrok en vluchtte. John zwierf twee jaar lang met een gebroken enkel door Liberia en kwam toen bij een post van Artsen zonder Grenzen terecht. Die brachten hem in contact met zijn politieke vrienden. Niet veel later zat hij in een vliegtuig naar Nederland.    

In de loop der jaren zijn er verschillende projecten uitgevoerd, die op deze website apart worden toegelicht. We zijn begonnen met het zenden van een grote 40-voets container vol met kleding, schoolartikelen, speelgoed en geconserveerd voedsel. In Bogbeh zijn alle spullen aan mensen uit de zeer wijde omgeving uitgedeeld. Daarna zijn we met het bouwen en renoveren van huizen begonnen. In totaal zijn er nu 11 nieuwe huizen gebouwd en 4 huizen grondig gerenoveerd. Verder is er een waterput geslagen en is een latrinegebouw neergezet. Het kerkgebouw, waarvan alleen de muren nog overeind stonden, wordt weer geheel opgebouwd zodat er weer diensten kunnen worden gehouden. Er komt een aparte ruimte bij die als poli zal worden gebruikt.             

Tot nu toe hebben we veel zegen op het werk ervaren. Het werk van de Kana foundation gaat verder door. In de elf towns op het grondgebied van de boerderij is nog veel herstelwerk te doen. Onze manier is om de mensen materialen beschikbaar te stellen zodat zij zelf hun huisjes kunnen opknappen. Waar nodig krijgen zij steun van vaklieden. Ook worden de water- en sanitaire voorzieningen op de diverse plaatsen op peil gebracht. Ook het opbouwwerk van de kerk vraagt aandacht. Er wordt gewerkt aan de Bogbei Community Church, zoals die van nu af aan heet.

Voor dat werk blijven wij uw steun vragen.   

 

Kana Foundation

Kleinschalige Hulpverlening in Ontwikkelingslanden